Получение Ветеран Труда На Украине До 2021 Года

 • користування за умови виходу на пенсію або зміни місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з коштовного каміння);
 • переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування ;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних фахівців;
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову шпиталізацію;
 • використання чергової щорічної відпустки в зручний час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, забезпечення їх паливом;
 • першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;
 • переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів;
 • переважне право на встановлення домашніх телефонів;
 • звільнення від плати за землю і сплати земельного податку;
 • безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області (Республіки Крим) за місцем проживання.
 • Пільговий проїзд надають за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
 • всі громадяни зі стажем роботи 40 років — для чоловіків і 35 років — для жінок, які вийшли на пенсію;
 • громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • ті, хто вийшов на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до пунктів в — з ст. 13 та ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення», за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • особи, які хворіють на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційні карлики, що вийшли на пенсію згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про пенсійне забезпечення» за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за законодавством колишнього СРСР;
 • інваліди I і II груп, які отримують пенсії за інвалідністю, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Кто считается ветераном труда, какие они имеют льготы

Согласно статье 6 Закона Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста», ветеранами труда признаны граждане, которые работали на предприятиях, в учреждениях, организациях, объединениях граждан, у физических лиц, имеют стаж работы 40 лет — для мужчин и 35 — для женщин и вышли на пенсию.

— бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта (за исключением такси), автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов в пределах области (Республики Крым) по месту жительства.

Коллизия законов доставляет ветеранам серьезные неудобства. Депутаты Госдумы Сергей Вострецов и Юрий Волков уже поднимали этот вопрос и предлагали изменения в ст. Статья 10 Федерального закона «О ветеранах». Изменения, в частности, касаются исключения из списка требований для проживания в той или иной местности. Проще говоря, с принятием соответствующего закона льготы сохранятся при смене ветеранами труда места жительства и места прописки.

 • всі громадяни зі стажем роботи 40 років — для чоловіків і 35 років — для жінок, які вийшли на пенсію;
 • громадяни, яким призначено пенсії на пільгових умовах за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці, за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • ті, хто вийшов на пенсію на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до пунктів в — з ст. 13 та ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення», за наявності стажу роботи у жінок — 30 років, у чоловіків — 35 років;
 • особи, які хворіють на гіпофізарний нанізм (ліліпути) і диспропорційні карлики, що вийшли на пенсію згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України «Про пенсійне забезпечення» за наявності стажу роботи у жінок — 25 років, у чоловіків — 30 років;
 • пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за законодавством колишнього СРСР;
 • інваліди I і II груп, які отримують пенсії за інвалідністю, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.
Еще почитать --->  Каковы правила подведомственности судебных споров, связанных с защитой деловой репутации юридических лиц?

Государственные гарантии и льготы ветеранам труда и лицам преклонного возраста в Украине

 • все граждане со стажем работы 40 лет — для мужчин и 35 лет — для женщин, которые вышли на пенсию;
 • граждане, которым назначены пенсии на льготных условиях по Списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда — при наличии стажа работы у женщин — 25 лет и у мужчин — 30 лет;
 • по Списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда — при наличии стажа работы у женщин — 30 лет и у мужчин — 35 лет;
 • те, кто вышел на пенсию на льготных условиях или по выслуге лет в соответствии с пунктами «в» — «з» статьи 13 и статьи 52 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» — при наличии стажа работы у женщин — 30 лет и у мужчин — 35 лет;
 • лица, которые болеют гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики, вышедшие на пенсию в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины «О
 • пенсионном обеспечении «- при наличии стажа работы у женщин — 25 лет и у мужчин — 30 лет;
 • пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего Союза ССР;
 • инвалиды I и II групп, получающие пенсии по инвалидности, если они имеют стаж работы не менее 15 лет.

К основным из них можно отнести право досрочного выхода на пенсию за полтора года до достижения возраста, предусмотренного Законами «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О государственной службе», «О статусе народного депутата Украины», «О прокуратуре», «О научной и научно-технической деятельности».

Получение Ветеран Труда На Украине До 2021 Года

1. Звание «Ветеран труда» присваивается:
а) лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет;
б) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
2. Звание «Ветеран труда» присваивается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда», подают в орган социальной защиты населения по месту жительства заявление и документы, подтверждающие основания для его присвоения.
4. Лица, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения, представляют документы, подтверждающие:
а) награждение орденами или медалями, либо присвоение почетных званий СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия в труде;
б) трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет.
5. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего Положения, представляют документы, подтверждающие:
а) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., исключая время работы в районах, временно оккупированных неприятелем;
б) трудовой стаж (не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин).
6. Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны, являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке органами государственной власти и уполномоченными организациями на основании архивных данных.
Для присвоения звания «Ветеран труда» могут быть представлены как подлинники необходимых документов, так и их копии, заверенные органом социальной защиты населения.
7. Заявления лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», со всеми необходимыми документами в 10-дневный срок направляются органом социальной защиты населения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства заявителя.
8. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» либо об отказе в присвоении этого звания принимается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 15-дневный срок со дня поступления заявления со всеми необходимыми документами.
Уведомление об отказе в присвоении звания «Ветеран труда» в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения направляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявителю и в орган социальной защиты населения по месту его жительства с указанием причин отказа и с приложением представленных заявителем документов.
9. Лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», органом социальной защиты населения по месту его жительства выдается в установленном порядке удостоверение ветерана труда.».

Еще почитать --->  Положена Ли Надбавка Работающему Пенсионеру Чернобыльцу

1) У нас бабушка из Украины (Черновцы). Получили вид на жительство в РФ. На пенсии с 1995 года. Трудовая утеряна. Отправили запрос в ПФР Украины, ответа нет, неизвестно когда будет. На руках пенсионное удостоверение, она ветеран труда и ребенок войны. 1940 года рождения. Два места работы в Черновцах. Одно из предприятий, где работала, уже не действующее. Как подтвердить стаж и получить пенсионное дело?

2) Я переехала из Крыма в Краснодар. Мне 79 лет. Пенсионерка по старости. Пытаюсь переоформить в Краснодаре звание ветеран труда. Стаж чуть больше 41 года. В СССР-29 лет, затем в Крыму при Украине. В соцзащите мне говорят что украинский стаж не входит в стаж и поэтому отказали мне в получении звания ветеран труда. Но в Крыму оно у меня было. Я считаю что они не правы. Помогите решить проблему.

Пакет документов подается в соцзащиту. Служащие передают обращение человека в администрацию — городскую или региональную. Там принимается решение об удовлетворении или отклонении запроса. Заключение обычно делается после проверки подлинности бумаг и актуальности указанной в них информации. Срок проведения необходимых операций — до 31 суток.

Звание ветерана труда работающие люди добывали очень долго. И сейчас те, кто уже заслужил его, имеют право получать определенные льготы, послабления и прибавки к пенсии. Конечно же, назвать королевскими их нельзя, но уже приятно. Какой же размер и перечень льгот установлен государством на 2021 год и каким он будет в 2021-м? Как получать льготы, будучи ветераном труда, и что можно с ними сделать? Обо всем этом и не только подробнее – в статье.

Как изменятся правила о присвоении звания ветеран труда в 2021 г

В 2021 г. могут появиться изменения в присвоении звания ветеран труда. Чиновники рассматривают возможности упрощения назначения статуса. На региональном и федеральном уровне предлагают сделать стаж и условия работы основными критериями для присвоения соответствующих льгот и привилегий.

За рабочие заслуги награждали еще советских граждан. Соответствующее звание действует в России с 1995-го. Стоит знать, что в 2013-м Владимир Путин подписал указ о процедуре присвоения статуса «Героя труда». Это звание отличается от ветерана требованиями и присваиваемой медалью. Но местные власти могут совмещать эти звания, согласно законодательству. В обоих случаях для получения особого статуса необходимы существенные трудовые заслуги.

В исполкоме горсовета (в отделе по распределению жилья), конечно, есть очередь на получение жилья для разных льготников, но в год дают две-три квартиры, да и то бывшие в употреблении. А в очереди несколько сотен человек. Так что реально действующей для ветеранов труда является только льгота на бесплатное протезирование. Но и здесь есть оговорка: если пенсия не превышает 2690 гривень.

Согласно закону, звание «Ветеран труда» в Украине могут получить женщины, имеющие 35 лет стажа, и мужчины, официально отработавшие 40 лет. Однако для этого они должны выйти на заслуженный отдых. В законе прописано несколько льгот для этой категории украинцев, например, право на первоочередное получение жилья. Но кому его сейчас выделяют?

Согласно Закону Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине», на получение звания «Ветеран труда» могут претендовать граждане, которые вышли на пенсию, имея соответствующий стаж работы. Для мужчин это 40 лет, для женщин – 35 лет, разъяснили в Минсоцполитики.

 • граждане, которым назначена пенсия на льготных условиях и имеющим определенный стаж; для вышедших на пенсию по Списку №1 – это 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин; для вышедших на пенсию по Списку №2 – это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
 • больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики при наличии стажа 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин;
 • пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего СССР;
 • инвалиды I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности и имеют стаж работы не менее 15 лет.
Еще почитать --->  Курение в общественном месте правила оформления протокола

Более лояльные условия были установлены для жителей Московской области. Положение о ветеранах туда, утвержденное постановлением Правительства Московской области от 11.07.2006 № 655/26, никаких требований к минимальному стажу не содержит и ограничивается общей формулировкой, аналогичной приведенной в старой редакции Федерального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ.

Отметим, что его присвоением занимаются органы соцзащиты на уровне субъектов РФ. Практически во всех регионах разработаны региональные положения о присвоении статуса, которые размещаются на официальных сайтах местных органов власти и соцзащиты. В основном нормативные акты отличаются административным порядком рассмотрения вопроса: иногда разные требования к фото на ветеранское удостоверение, сроки, перечень наград.

Ветеранами труда также могут быть:

 • граждане, которым назначена пенсия на льготных условиях и имеющим определенный стаж; для вышедших на пенсию по Списку №1 – это 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин; для вышедших на пенсию по Списку №2 – это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
 • больные гипофизарным нанизмом (лилипуты) и диспропорциональные карлики при наличии стажа 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин;
 • пенсионеры, награжденные медалью «Ветеран труда» по законодательству бывшего СССР;
 • инвалиды I и II групп, которые получают пенсии по инвалидности и имеют стаж работы не менее 15 лет.

Обращаться по вопросу получения звания «Ветеран труда» следует в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Согласно Закону Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине», на получение звания «Ветеран труда» могут претендовать граждане, которые вышли на пенсию, имея соответствующий стаж работы. Для мужчин это 40 лет, для женщин – 35 лет, разъяснили в Минсоцполитики.

— для ветеранов труда — право на бесплатный капремонт квартиры или дома. Эта норма — тоже действующая. Но в новом проекте есть нюанс. Сейчас такой ремонт проводится в соответствии с Положением о системе обслуживания, ремонта и реконструкции жилых домов, но, если законопроект примут, порядок проведения таких бесплатных ремонтов еще должен прописать Кабмин. То есть, пока неясно, что в нем будет. А так как в Украине требуют капремонта десятки если не сотни тысяч многоэтажек и частных домов, не исключено, что чиновники творчески откорректируют нормы его проведения, тем более, бесплатно.

Кроме того, в случае потери работы такие украинцы могут зарегистрироваться на бирже и получать помощь. Но указано, что она будет выплачиваться «вместо пенсии». Тогда как действующая формулировка — до момента наступления пенсионного возраста и получения пенсии по возрасту.

 • Не допускается отказывать в приеме на работу или увольнять работника по желанию работодателя при достижении работником пенсионного возраста. (ст.11).
 • Не допускается перевод работающего ветерана труда на другое место работы без его согласия, если при этом значительно меняются условия труда. (ст.20).
 • Условия контрактов или трудовых соглашений с работающими ветеранами труда, не могут ухудшать положение или ограничивать их права, такие условия являются недействительными. (ст.12).
 • Привлекать работника ветерана труда к работе ночью (сверхурочной работе, работе в выходные) можно только с его согласия (ст.12).
 • Работающим ветеранам труда пособие по временной нетрудоспособности выплачивается на общих основаниях с другими работниками независимо от получения пенсии (ст.23).
 • В связи с дополнительными расходами ветерана труда на лечение, приобретение путёвок в санаторий, покупку лекарств, он имеет право на целевую денежную помощь в размере и порядке, установленном КМУ (ст.23).

Для граждан, достигших пенсионного возраста и имеющих статус ветерана труда, законодательной базой, определяющей порядок предоставления и размеры льгот, является Закон Украины № 3721-XII «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине», а также иные акты законодательства, издаваемые в соответствии с ним.

В Госдуме предложили устранить несправедливость с трудовым стажем

В Госдуме предложили устранить несправедливость с трудовым стажем. Там предлагают новый законопроект, который может изменить правила получения звания «Ветеран труда». По новым правилам, звание «Ветеран труда» можно будет получить за определённый трудовой стаж. При этом не будет учитываться, есть ли у человека награды.

Как пишет ТАСС, если законопроект одобрят, он может начать действовать уже с 1 января 2021 года. Пока звание «Ветеран труда» сильно зависит от присуждённых наград. Нужно, чтобы у человека не только был определённый трудовой стаж, но и государственные награды или ведомственные знаки отличия за заслуги в труде. Это не касается лишь людей, которые начинали работать ещё подростками во время Великой Отечественной войны. Им достаточно иметь трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет — для женщин.